MENORQUÍ AVANÇAT 3a AVALUACIÓ

Aquest curs està dirigit an aquells que sí que saben rallar menorquí, han après català a s'escola i ara volen aprendre a escriure en menorquí amb es model de sa Fundació Jaume III